Veertien dagen zichttermijn

U mag uw aankoop veertien dagen op zicht hebben.

U heeft veertien dagen de tijd om te beslissen of u uw aankoop wilt houden of terugsturen. Indien u het bestelde artikel wilt terugsturen, laat het ons dan even weten per email of telefoon, zodat wij weten van een retourzending.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.